Bảng Giá Đất

Tài Liệu

Sắp xếp bởi : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng Dần ]

Quyết định ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012 Quyết định ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2012

Quyết định này quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: giá đất nông nghiệp; giá đất ở tại đô thị; giá đất ở tại nông thôn; giá đất ở ven các quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện và giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

171_2009_QĐ-UBND 171_2009_QĐ-UBND

Quyết định số 71/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành một số nội dung thực hiện các quy định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

 


BĐS khu vực Bắc Ninh

 

-------------------------------

12

Giá vàng- Tỷ giá