Tuyển dụng


Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 356

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 602
tong dabaco

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 và những năm tiếp theo, Công ty cần tuyển 214 lao động làm việc tại Nhà hàng Dabaco, Siêu thị Dabaco và Công ty TNHH MTV Hiệp Quang - Công ty cổ phần Dabaco Việt Nam

Đọc thêm...
 

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 356

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 602
logo

Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và những năm tiếp theo, Công ty cần tuyển 44 lao động làm việc tại Nhà hàng DABACO – Công ty cổ phần DABACO Việt Nam.

Đọc thêm...
 
Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 602
logo dabaco Để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 và những năm tiếp theo, Công ty cần tuyển 34 lao động làm việc tại Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng DABACO – Công ty cổ phần DABACO Việt Nam.
Đọc thêm...
 

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 356

Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 602

Ngày 01/7/2010, Công ty TNHH bất động sản DABACO đã ban hành Quyết định số 01/2010/QĐ-BĐS về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng nhân sự năm 2010.

Đọc thêm...
 
Warning: touch() [function.touch]: Utime failed: Permission denied in /home/sanbatdong/domains/sanbatdongsandabaco.com.vn/public_html/plugins/content/plg_imagesized.php on line 602
logo dabaco

Công ty TNHH bất động sản DABACO (DABACO Land) được thành lập và hoạt động theo Quyết định thành lập số 194/2010/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2010 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DABACO Việt Nam và Giấy CNĐKK số 2300539244 do Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Ninh cấp ngày 30/03/2010.

Đọc thêm...
 

BĐS khu vực Bắc Ninh

 

-------------------------------

12

Giá vàng- Tỷ giá